CÁCH LÀM BÁNH CON SÒ-MADELEINE

I. Nguyên liệu (Ingredient):

 1. Flour (Bột mì): 270 Gram
 2. Baking powder-bột nổi-Bensfoods: 9 Gram
 3. Egg (Trứng gà): 300 Gram
 4. Sugar (Đường cát): 225 Gram
 5. Salt (Muối): 2 Gram
 6. Butter (Bơ phe): 270 Gram
 7. Hương Vanilla: một ít

II. Các Bước Làm (Processing):

 1. Rây bột mì, bột nổi và vanilla chung với nhau (Sift the flour, baking powder and vanilla together)
 2. Trộn trứng gà và đường đến khi đường tan hoàn toàn (Mix egg and sugar until sugar dessolve)
 3. Cho phần bột đã rây vào và trộn đều (Add the sifted powder into the the liquid and mix evenly)
 4. Cho bơ đã nấu chảy vào bột lỏng và trộn đều. Sau đó để bột lỏng nghỉ 30 phút (Add melted butter in the batter and mix evenly. Let the batter rest 30 min)
 5. Bơm 6g/cái vào khuôn madeleine (Pipe the batter in the mold 6g/piece)
 6. Nướng tại 200oC trong 8 phút (Bake at 200oC for 8 min)