Bột Sữa Thực Vật Non Dairy Creamer-Bensfoods

  • Được làm từ nguồn nguyên liệu cao cấp
  • CÓ MÙI, MÀU, VỊ SỮA ĐẶC TRƯNG
  • Độ béo 25-30%
  • Dùng làm cho vào bánh để tăng hương vị, cấu trúc.
  • sản phẩm có đầy đủ chứng nhận VSATTP