Bột Sữa Thực Vật-Non Dairy Creamer

  • Được làm từ nguồn nguyên liệu cao cấp
  • Độ béo 25-30%
  • Dùng làm cho vào bánh để tăng hương vị